Požiarne priečky


FireBo bezrámové

Presklené požiarne steny s bezrámovým spojením skiel

FireBo rámové

Rámové presklené požiarne steny

Protipožiarne steny slúžia na ochranu miest, v ktorých hrozí nebezpečenstvo požiaru. Požiarne steny oddeľujú dva požiarne sektory v budovách. Voľbou presklených požiarnych stien získate oproti klasickým oceľovým požiarnym priečkam výhodu dokonalého presvetlenia, zachovania vizuálnej komunikácie, dizajnového riešenia bez narušenia interiéru. Pri návrhu aj prevedení kladieme dôraz na maximálne vizuálne prepojenie pri splnení vysokých požiarnych kritérií. Samozrejmosťou je aj nadväznosť a zladenosť so systémovými presklenými stenami z ďalších radov MILT.

Všetky presklené požiarne steny FireBo spĺňajú všetky zákonné požiadavky na realizáciu požiarnych uzáverov na trhu v Českej a Slovenskej republike. Požiarne steny sú ohňovzdorné, dymotesné a certifikované podľa európskych noriem. Sklenené požiarne steny majú všetky funkčné vlastnosti štandardných interiérových priečok MILT: spĺňajú vysoké požiadavky na akustickú izoláciu, kvalitné spracovanie, elegantný dizajn a umožňujú vizuálnu komunikáciu.

Protipožiarne priečky sú zaradené do kategórie, kde je žiadaná vyššia požiarna odolnosť podľa ČSN 730802 a 730804 než napríklad pri požiarnych dverách. Požiarne deliace steny FireBo môžu byť rámové, spĺňajúce požiarnu odolnosť podľa hrúbky priečky od EI15 až EI120 min, ktorá pri priečke FireBo 90 platí pre pôsobenie ohňa ako z jednej, tak z druhej strany. Požiarne steny s bezrámovým spojením skiel bránia šíreniu požiaru podľa certifikácie od EI15 až po EI60 min.

Dverné krídla je možné dodať do požiarnej steny alebo samostatne do otvoru. Jedná sa o jednokrídlové či dvojkrídlové otváravé dvere s možnosťou prevedenia s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi. Dvere sa ďalej dopĺňajú o príslušenstvo podľa požiadavky klienta: padacia lišta, prahový profil, kovanie, paniková hrazda, samozatvárače, koordinátor otvárania, otvárače, elektrohydraulický pohon krídlových dverí, napojenie na EPS atď.

Poslať dopyt!

Vytvoríme spolu nadčasový dizajn s mimoriadnym komfortom.

poďme spolu
tvoriť dizajn