Presklené interiérové priečky


MiltDesign

Presklené bezrámové steny s dvojsklom

GlassTech

Presklené bezrámové steny s jednosklom

MilTech

Prestaviteľné priečky s vertikálnymi členením

Neoddeliteľnou súčasťou moderných interiérov je využitie systémových prestaviteľných priečok poskytujúcich vysoký dizajn, jednoduchú zmenu budúcich dispozícií a v prípade presklených stien aj vizuálnu komunikáciu pri zachovaní vysokej miery nepriezvučnosti.

poďme spolu
tvoriť dizajn