Projektové riadenie stavieb

Zaisťujeme komplexný súbor projektového manažmentu zahrnujúci koordinované riadenie výstavby podľa schváleného harmonogramu, vedenie pravidelných kontrolných dní, pravidelných reportov klientovi, prípadné zapracovanie zmien a pripomienok vrátane komunikácie s dotknutými orgánmi s cieľom dodržania konečného termínu kolaudácie výstavby.

Projektový manažment (PM)

 • Klienta zastupujeme vo všetkých etapách stavby (príprava, realizácia, dokončenie).
 • Projektový manažér je zodpovedný za celý systém riadenia, komunikáciu, koordináciu a kontrolu pri výstavbe.
 • Využíva sa najmä na vyššie stavby realizované generálnym dodávateľom.

Konštrukčný manažment (KM)

 • Projektový tím manažéra má na starosti priame riadenie a kontrolu stavebných prác.
 • Výber dodávateľov jednotlivých profesií vo všetkých fázach projektu, optimalizácia projektu.
 • Komplexné zabezpečenie zmlúv všetkých profesií pri výstavbe.
 • Tvorba a aktualizácia harmonogramu, zápisy z pravidelných kontrolných dní počas výstavby.
 • Priama koordinácia s ostatnými remeslami v priebehu výstavby.
 • Kontrola BOZP a PO.
 • Odovzdanie a kolaudácia diela.

Výhody tejto služby

 • Výrazná časová úspora predovšetkým v začiatočnej fáze výstavby, kedy sa stavba začína ešte pred dokončením kompletnej projektovej dokumentácie.
 • Finančná úspora pre investora (odpadá prirážka vyššieho dodávateľa stavby na jednotlivých subdodávkach).
 • Transparentný a rýchly výber jednotlivých profesií s možnosťou ovplyvnenia výberu a zároveň i finálnej kvality diela.

Prečo si vybrať MILT

Spoločnosť MILT sa zaoberá komplexnou činnosťou pri príprave a realizácii stavieb. Hlavnou prednosťou MILT s.r.o. je poskytovanie širšej palety služieb, ktoré sa prelínajú vo všetkých fázach stavby od stavebného zámeru, spracovania štúdie, projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie až po kolaudáciu. Naším cieľom je v ktorejkoľvek fáze stavby priniesť klientovi maximálny osoh, ktorý sa premietne do konečného výsledku stavebného diela tak finančne, ako aj kvalitatívne. MILT s.r.o. sa od svojho založenia v roku 2006 podieľala realizačne na celom rade významných projektov. Súčasťou spoločnosti MILT sú skúsení vedúci pracovníci doplnení mladým dynamickým tímom.


 
Zaujal vás tento produkt?
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017