KIWI.COM

Brno

MiltDesign

Dynamická spoločnosť uvíta variabilné priestorové riešenia. Priečky MiltDesign a GlassTech je ľahké prispôsobiť budúcim zmenám. Vyrobil a inštaloval MILT v spoločnosti KIWI.COM

Napíšte nám!

Vytvoríme spolu nadčasový dizajn s mimoriadnym komfortom.

poďme spolu
tvoriť dizajn