Právnická fakulta UP

Olomouc

Květinové živé stěny

Zelená stena z našej dielne na Právnickej fakulte UP v Olomouci. Predstava architektov na vytvorenie kvetinové steny v geotextíliu bola pre nás výzvou. Súčasťou realizácie boli aj presklené interiérové a mobilné priečky MiltDesign a Espero.

poďme spolu
tvoriť dizajn