MilTech

Deliace priečky MilTech do hál a skladov umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž s minimálnym dopadom na okolité prostredie pri montáži či následných dodatočných úpravách. Montáž je prakticky bezprašná a prináša celý rad výhod oproti klasickej výstavbe.

Deliace priečky MilTech do hál a skladov umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž s minimálnym dopadom na okolité prostredie pri montáži či následných dodatočných úpravách. Montáž je prakticky bezprašná a prináša celý rad výhod oproti klasickej výstavbe.

Pomocou premiestniteľných modulových stien MilTech možno veľmi jednoducho oddeliť odlišné výrobné alebo skladové priestory. Navrhnutá vnútorná modulová konštrukcia z tenkostenných profilov vykazujúcich vysokú tuhosť umožňuje zhotovenie stien vysokých až 6 m bez použitia dodatočnej vystužujúcej konštrukcie. Súčasťou stien môžu byť tiež sekciové vráta, dvojkrídlové dvere 3×3,5 m. Deliace steny je možné v budúcnosti jednoducho prestavať do nových dispozícií. 

Veľmi obľúbené použitie týchto stien je v už existujúcich prevádzkach, kde nie je možné postaviť nové steny klasickou murovanou technológiou vyznačujúcou sa navyše značnou prašnosťou.


Technické detaily

Parametre stien a vnútorných priečokPRESKLENÁ VÝPLŇPLNÁ STENADVERE
Šírka modulovstandardně 100 - 1200 mmštandardne 100 - 1200 mm
(až 1500 mm)
jednokřídlé 700, 800, 900 mm
dvoukřídlé 1600-3000 mm 
Výška modulov< 4500 mm< 6500 mm2100; 2500; 3000; 3500 mm
Zvuková nepriezvučnosť (Rw)42 , 45 dB44, 49 dB (až 52 dB)19, 22, 32, 40 dB
Hrúbka priččky100 mm (Rw ≤ 49 dB)
170 až 230 mm (Rw ≥ 48 dB)Na stiahnutie

Technický list MilTech Stiahnuť
poďme spolu
tvoriť dizajn