MILTPro

Vstavby MiltPro umožnia vytvorenie nového pracoviska v hale, sklade alebo výrobe. Medzi výhody modernej modulárnej konštrukcie vstavieb patrí ľahká prestaviteľnosť, možnosť zmeny výplní stien, priaznivá cena a rýchlosť suchej výstavby, vďaka ktorej nemusíme pri výstavbe zastaviť prevádzku.

Vstavky MiltPro výrazne prispejú k skvalitňovaniu pracovného prostredia vo výrobných halách, skladoch, logistických centrách a ďalších priestoroch, kde potrebujete efektívne oddelenie prevádzky a získať nové skladovacie priestory, sociálne zázemie alebo akusticky izolované administratívne pracovisko. Vstavba alebo velín môže byť pokojným a príjemným miestom pre pracovníkov na prácu alebo odpočinok. Vďaka modulárnemu systému môžete vstavky MiltPro v priebehu času rôzne presúvať, zväčšovať či zmenšovať.

Vstavka je tvorená nosnou konštrukciou a zastropené pochôdznou, alebo nepochôdznou vrstvou. Konštrukciou steny sú prestaviteľné priečky s hliníkovými profilmi a ľahká tenkostenná oceľová konštrukcia doplnená o okná či dvere. Výplne je možné rôzne kombinovať – plné deliace steny alebo presklené. Pri plných výplniach sa najčastejšie používajú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou laminátom, ktoré je možné ľahko čistiť a majú dobrú mechanickú odolnosť. Inštalácia prestaviteľných priečok zaistí súkromie na prácu, a pritom zachová vizuálnu komunikáciu medzi zamestnancami. 

Vstavba MiltPro môže byť jednopodlažná alebo dvojpodlažná. Snažíme sa často realizovať myšlienku maximálne efektívneho využitia vstavky, kedy vnútorný priestor slúži ako kancelária a strecha podlažia ako otvorený sklad prístupný z výrobného úseku. Prepojenosť týchto častí je v súvislosti s prevádzkovými nákladmi nielen ekonomicky výhodnejšia, ale priaznivo sa odrazí aj na estetickom poňatí celej stavby. Pre výrazné zvýšenie akustickej izolácie môžeme na vstavanie použiť steny aj zastropenia v prevedení spĺňajúcom prísnejšie hodnoty.

Zvýšené vstavby MiltPro
Velíny MiltPro realizujeme pomocou zvýšenej stužujúcej oceľovej konštrukcie. Môžeme tak vytvoriť nový kancelársky priestor a zároveň využiť pôdorys plochy v hale v maximálnom rozsahu. Súčasťou vstavby je vždy jednoramenné, alebo dvojramenné schodisko umožňujúce prístup do zvýšeného podlažia. Vyššia úroveň podlahy kancelárie umožní lepšiu kontrolu a prehľad pracovníkom sediacim vo vstavaní o priebehu diania vo výrobe či sklade.

Dvojpodlažné vstavby MiltPro
V prípade požiadavky na maximálne využitie zastavanej pôdorysnej plochy je vhodnejšie vykonať vstavanie vo viacerých úrovniach. Stužujúca konštrukcia môže byť buď viditeľná, alebo skrytá. Súčasťou dvojpodlažnej vstavby je minimálne jedno prístupové jednoramenné alebo dvojramenné schodisko. Priečky súčasne poskytujú pracovníkom ochranu pred hlukom z výroby av prípade inštalácie presklených modulov umožňujú prehľadnosť na pracovisku.

Prečo vybrať vstavky MiltPro:Technické detaily

Parametre stien a vnútorných priečokPRESKLENÁ VÝPLŇPLNÁ STENADVERE
Šířka modulovstandardně 100 - 1200 mmstandardně 100 - 1200 mm
(až 1500mm)
jednokřídlé 700, 800, 900 mm
dvoukřídlé 1600-3000 mm 
Výška modulov< 4500mm< 7000mm2100. 2500. 3000. 3500 mm
Vzduchová nepriezvučnosť(Rw)42, 45 dB44, 49 dB (až 52 dB)19, 22, 32, 40 dB
Hrúbka priečky100mm (Rw ≤ 49 dB)
170 až 230mm (Rw ≥ 48 dB)
Na stiahnutie

Katalóg MILTPro Stiahnuť

Napíšte nám!

Vytvoríme spolu nadčasový dizajn s mimoriadnym komfortom.

poďme spolu
tvoriť dizajn