MILTPro

Vstavby MiltPro umožňujú vytvorenie nového pracoviska nielen v hale. Rýchlosť výstavby, modulová konštrukcia umožňujúca bezproblémové budúce zmeny a priaznivá cena sú ideálnou voľbou na realizáciu. V prípade budúcich požiadaviek na zmenu sú bez komplikácií prestaviteľné.

Výškové usporiadanie vstavieb MiltPro

Jednopodlažná

Vstavba umiestnená v hale, či sklade umožňuje zlepšiť pracovné prostredie pracovníkom, ktorých činnosť vyžaduje prácu v kľudnejšom prostredí pri zachovaní kontaktu s výrobnou prevádzkou. V prípade požiadaviek na výrazné zníženie hladiny hluku vo vnútornej kancelárií možno dodať steny aj zastropenie v prevedení splňujúcom prísnejšie hodnoty. Plochu zastropenia kancelárie môžno prakticky využiť i na skladovanie ľahkých materiálov.

Zvýšená

Pomocou zvýšenej stužujúcej oceľovej konštrukcie môžno vytvoriť nový kancelársky priestor a zároveň využiť pôdorysnú plochu v hale v maximálnom rozsahu. Súčasťou vstavby je vždy jednoramenné alebo dvojramenné schodisko umožňujúce prístup do zvýšeného podlažia. Vyššia úroveň podlahy kanceláře umožňuje lepšiu kontrolu a prehľad pracovníkom sediacim v vstavbe o priebehu diania vo výrobe, či sklade.

Dvojpodlažná

V prípade požiadaviek na maximálne využitie zastavanej pôdorysnej plochy je vhodnejšie použiť kanceláriu vo vícerých úrovniach. Súčasťou dvojpodlažnej vstavby je vždy minimálne jedno prístupové jednoramenné alebo dvojramenné schodisko. Steny vstavby sú tvorené modulmi s nepriezvučnosťou splňujúcou požadované parametre. Stužujúca konštrukcia môže byť viditelná alebo skrytá.


Technické detaily

Parametre stien a vnútorných priečokPRESKLENÁ VÝPLŇPLNÁ STENADVERE
Šířka modulovstandardně 100 - 1200 mmstandardně 100 - 1200 mm
(až 1500mm)
jednokřídlé 700, 800, 900 mm
dvoukřídlé 1600-3000 mm 
Výška modulov< 4500mm< 7000mm2100. 2500. 3000. 3500 mm
Vzduchová nepriezvučnosť(Rw)42, 45 dB44, 49 dB (až 52 dB)19, 22, 32, 40 dB
Hrúbka priečky100mm (Rw ≤ 49 dB)
170 až 230mm (Rw ≥ 48 dB)Na stiahnutie

Katalóg MILTPro Stiahnuť
poďme spolu
tvoriť dizajn