Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti ponúkame spoluprácu pri spracovaní podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, na stavebné povolenie, prípadne verejnoprávne zmluvy.

Výrobná hala s administratívou – MILT, Popůvky 

 • Dvojpodlažný administratívny a výrobný objekt
 • Výrobná hala – jednopodlažné usporiadanie 39,0 x 24,0 m s možnosťou budúceho rozšírenia o druhé poschodie
 • Nosná konštrukcia: železobetónový skelet BS1
 • Opláštenie – typ S2, S3 + ST2
 • Pozemok: 3 500 m2
 • Zastavaná plocha: 1 450 m2
 • Obdobie výstavby: HSV 2 mesiace, PSV 4 mesiace
 • Investor: MILT s.r.o.
 • Realizácia: 2015
 • Investičné náklady: 24,5 mil. Kč

Skladový objekt s administratívnou budovou – NEOX, Humpolec

 • Dvojpodlažný skladovo-administratívny objekt
 • Skladová hala - dvojloďová usporiadanie 42,0 x 24,0 m
 • Nosná konštrukcia: oceľový skelet BS1
 • Opláštenie – typ S1 + ST2
 • Pozemok: 3 000 m2
 • Zastavaná plocha: 1 500 m2
 • Obdobie výstavby: HSV 2 mesiace, PSV 3 mesiace
 • Investor: MIG Partner s.r.o.
 • Investičné náklady: 18 mil. Kč

Efektívny spôsob vykurovania hál, administratívnych budov a priemyselných objektov


Voľba spôsobu vykurovania výrobnej či skladovej haly primárne závisí od typu prevádzky a využitia objektu. V administratívnej budove v prípade voľby chladenia možno ušetriť výrazné prevádzkové náklady pri kombinácii tepelného čerpadla, podlahového vykurovania a chladiacich stropných prvkov (fancoily, chladené stropy).

Najhospodárnejší spôsob vykurovania priemyselných hál

Prevádzkovatelia sú od začiatku postavení pred otázku: Ako môžem čo najúspornejšie prevádzkovať svoju nehnuteľnosť? Priemyselné plošné vykurovanie LoWaTec je energeticky úsporné riešenie. Ako nízkoteplotný vykurovací systém výrazne zvyšuje účinnosť zdroja tepla. Použitím tepelných čerpadiel systému zem/voda (prípadne využitím tepla z výrobných procesov) možno výrazne znížiť náklady na výrobu tepla.

Podlahové vykurovanie – výrobná hala

 • Podlahové vykurovanie haly je riešené certifikovaným systémom LowaTec, ktorý využíva väčší prierez potrubia a aktiváciu betónového jadra bez využitia spodnej izolačnej dosky, čím sa znižujú investičné náklady.
 • Využitím tohto systému sa usporí 45 % nákladov na vykurovanie pri porovnaní s bežným spôsobom.
 • Podlahové rozvody možno využiť aj na chladenie priestorov.
 • Maximálny komfort vo vykurovaní pri najnižších prevádzkových nákladoch.
Výhodou tohto systému je:
 • Tento vykurovací systém je bezúdržbový, nevyžaduje žiadne servisné a režijné náklady (pravidelný servis, revízie plynoinštalácie atď.).
 • Výhodou je možnosť budúceho rozšírenia zdroja tepla o aplikáciu tepelného čerpadla, popr. FVE v kombinácii s existujúcim navrhovaným plynovým kotlom vzhľadom na využitie nízkoteplotného tepelného potenciálu.
 • Možnosť využitia celej svetlej výšky haly + priestorová voľnosť.
 • Príjemná pracovná klíma.
 • Žiadne náklady na údržbu plošného vykurovania.

Podlahové vykurovanie - administratívna budova

 • Priestory v administratívnej časti budovy sú vykurované podlahovým kúrením, v kúpeľniach sú inštalované vykurovacie rebríky na zvýšenie komfortu. Potrubie sa inštaluje na systémových doskách.
 • Ročná úspora nákladov na vykurovanie administratívnych priestorov je cca 40 %.
Výhodou tohto systému je:
 • Možnosť budúceho rozšírenia zdroja tepla o aplikáciu tepelného čerpadla, popr. FVE v kombinácii s existujúcim navrhovaným plynovým kotlom.
 • Podlahové vykurovanie administratívnych priestorov zaistí maximálny komfort vo vykurovaní pri najnižších prevádzkových nákladoch.
 • Interiér bez vykurovacích telies umožňuje väčšiu možnosť tvorby architektonického riešenia kancelárskych priestorov v systéme premiestniteľných sklenených priečok.
 • Ľahšia údržba podlahových plôch, znižuje sa prašnosť spôsobená zachytávaním prachu v radiátorovom telese, zvyšuje sa úžitková plocha miestnosti.

Vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú v súčasnosti moderným zdrojom tepla na vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody. Dajú sa využiť tak v budovách občianskej vybavenosti, ako aj v objektoch určených na komerčné účely. Je dobré zaoberať sa ich použitím od začiatku investičného zámeru. Správny návrh a výber najvhodnejšieho typu by sa mal riešiť už od začiatku projektu. V konečnom dôsledku prinesie investorovi toto rozhodnutie najvyššie možné úspory pri realizácii diela a následnej prevádzke.
 1. podlahové vykurovanie – administratíva
 2. podlahové vykurovanie – výroba
 3. energetické pilóty
 4. hĺbkové vrty pre tepelné čerpadlo
 5. plošné kolektory
 6. podlahové/stropné vykurovanie/chladenie – výroba
 7. solárne kolektory
Zaujal vás tento produkt?
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017