MilTech do hál a skladov

Deliace priečky MilTech do hál a skladov umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž s minimálnym dopadom na okolité prostredie pri montáži či následných dodatočných úpravách. Montáž je prakticky bezprašná a prináša celý rad výhod oproti klasickej výstavbe.

Deliace priečky MilTech do hál a skladov

Pomocou premiestniteľných modulových stien možno veľmi jednoducho oddeliť odlišné výrobné alebo skladové priestory. Navrhnutá vnútorná modulová konštrukcia z tenkostenných profilov vykazujúcich vysokú tuhosť umožňuje zhotovenie stien vysokých až 6 m bez použitia dodatočnej vystužujúcej konštrukcie. Súčasťou stien môžu byť tiež sekciové vráta, dvojkrídlové dvere 3×3,5 m. Deliace steny je možné v budúcnosti jednoducho prestavať do nových dispozícií. Veľmi obľúbené použitie týchto stien je v už existujúcich prevádzkach, kde nie je možné postaviť nové steny klasickou murovanou technológiou vyznačujúcou sa navyše značnou prašnosťou.

Parametre stien a vnútorných priečok

  PRESKLENÁ VÝPLŇ PLNÁ STENA DVERE
Šírka modulov štandardne 100 - 1200mm štandardne 100 - 1200mm
(až 1500mm)
jednokridlové 700, 800, 900 mm
dvojkridlové 1600-3000mm 
Výška modulov až 4500mm až 6000mm 2100mm; 2500mm; 3000mm; 3500mm
Hrúbka priččky 100mm (Rw do 47 dB)
170 až 230mm (Rw nad 48 dB)
Zvuková nepriezvučnosť (Rw) 42 dB, 45 dB 44dB, 46dB, 47dB (až 52dB) 19 dB; 22 dB; 32 dB; 40 dB
 

Výhody použitia

  • rýchla a bezprašná montáž priečok,
  • jednoduché budúce zmeny dispozícií,
  • možnosť zámeny presklených modulov za plné výplne a naopak v budúcnosti,
  • pri budúcich zmenách nutné náklady len za prácu,
  • vysoký dizajn detailov a vyhotovenia.

Základné stenové a dverné moduly

Skladby priečok Milt (vybrané)

Skladby zastropenia (vertikálne rezy)

katalóg technické listy
MilTech do hál a skladov stáhnout
Zaujal vás tento produkt?
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017